Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

League - PvP D3CL 1v1 League - season 2 US - All challenges and results

Players Date Result
Lucianisimo#1547 vs beastfrmwest#1190 2013-07-10 5:0
Lucianisimo#1547 vs mafia#1745 2013-07-02 2:5
Lucianisimo#1547 vs Lazar#1776 2013-06-24 5:1
Lucianisimo#1547 vs lSeraphiml#1972 2013-06-23 5:0
Lucianisimo#1547 vs shisky#1613 2013-06-23 5:0
Lucianisimo#1547 vs miejueshitai#1838 2013-06-18 0:5
Sa10#1908 vs lzeggboy#1547 2013-06-16 5:0
spermriot#6295 vs mafia#1745 2013-06-16 5:3
miejueshitai#1838 vs spermriot#6295 2013-06-13 0:5
Lucianisimo#1547 vs shisky#1613 2013-06-13 5:0
Lucianisimo#1547 vs lSeraphiml#1972 2013-06-13 5:0
Lazar#1776 vs VEDO18#1492 2013-06-13 5:0
Sa10#1908 vs Kemo#1479 2013-06-13 5:0
Sa10#1908 vs faun#1480 2013-06-13 5:0
Sa10#1908 vs Rooster#1295 2013-06-13 5:0
Sa10#1908 vs ddibal#1143 2013-06-13 5:0
spermriot#6295 vs Lucianisimo#1547 2013-06-11 5:2
Lucianisimo#1547 vs miejueshitai#1838 2013-06-11 1:5
miejueshitai#1838 vs linkolas#1725 2013-06-10 5:2
Lucianisimo#1547 vs SkyIsLimit#1625 2013-06-08 1:5
Lucianisimo#1547 vs Lazar#1776 2013-06-08 5:0
Lucianisimo#1547 vs Rooster#1295 2013-06-08 5:0
Lucianisimo#1547 vs Kemo#1479 2013-06-08 5:0
Lucianisimo#1547 vs faun#1480 2013-06-08 5:0
linkolas#1725 vs edgart#1724 2013-06-07 5:0
Sa10#1908 vs VEDO18#1492 2013-06-07 0:5
edgart#1724 vs lzeggboy#1547 2013-06-07 2:5
Lucianisimo#1547 vs edgart#1724 2013-06-07 5:2
spermriot#6295 vs Lucianisimo#1547 2013-06-05 5:1
spermriot#6295 vs miejueshitai#1838 2013-06-05 2:5
linkolas#1725 vs lSeraphiml#1972 2013-06-05 4:1
spermriot#6295 vs SkyIsLimit#1625 2013-06-04 1:4
Lazar#1776 vs SkyIsLimit#1625 2013-06-04 5:4
mafia#1745 vs SkyIsLimit#1625 2013-06-04 5:1
miejueshitai#1838 vs SkyIsLimit#1625 2013-06-04 5:4
linkolas#1725 vs SkyIsLimit#1625 2013-06-04 1:5
Lucianisimo#1547 vs linkolas#1725 2013-06-04 3:5
mafia#1745 vs Lucianisimo#1547 2013-06-04 5:1
mafia#1745 vs spermriot#6295 2013-06-03 5:3
dennis#1174 vs spermriot#6295 2013-06-03 5:4
mafia#1745 vs dennis#1174 2013-06-03 5:3
Lucianisimo#1547 vs miejueshitai#1838 2013-06-03 4:5
Lucianisimo#1547 vs beastfrmwest#1190 2013-06-03 3:5
mafia#1745 vs miejueshitai#1838 2013-06-03 5:3
beastfrmwest#1190 vs VEDO18#1492 2013-06-03 5:0
linkolas#1725 vs mafia#1745 2013-06-03 0:5
Lazar#1776 vs lzeggboy#1547 2013-06-02 5:0
beastfrmwest#1190 vs miejueshitai#1838 2013-06-02 2:5
edgart#1724 vs xanidu#1332 2013-06-02 5:0
Lazar#1776 vs edgart#1724 2013-06-02 5:4

1 2 3 >