Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Account profile: PONTIFEX#2669

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagPONTIFEX#2669
Name on boardPONTIFEX
Clan name
Clan Tag
CountryPoland
City
Paragon SC
Ladder SC
Paragon HC
Ladder HC

League Players Result
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs N0F3aR#2714 0:5
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs N0F3aR#2714 1:5
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs Mazarini#2847 4:5
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs Qu1ksilv3r#2692 5:0
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs Kam#2682 5:0
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs N0F3aR#2714 3:5
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs KNHO#2853 5:3
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs RybA#2786 5:0
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs KatXavier#2504 5:1
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs scandalo#2837 3:5
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs LYSY#2825 5:0
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs Mazarini#2847 0:5
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs dziekan#2589 5:0
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs N0F3aR#2714 1:5
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs KNHO#2853 5:2
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs KOKss#2555 5:0
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs Spell#2128 5:2
D3CL 1v1 League - season 3 EU PONTIFEX#2669 vs blade#2351 5:0