Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Account profile: Bulkathos#2151

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagBulkathos#2151
Name on boardBulkathos
Clan name
Clan Tag
CountryRomania
CityConstanta
Paragon SC
Ladder SC
Paragon HC
Ladder HC

League Players Result
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs shadow88#2663 0:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs ximae#1789 0:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs HyNo#2807 5:4
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs ocelot#2380 0:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs ivu#2133 0:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs xdudix#2987 5:0
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs tobi823#2983 2:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs ShamanKing#2535 0:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs Sojourn#2973 1:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs VimeR#2697 0:5
1v1 D3CL League - new rules test EU Bulkathos#2151 vs jksmp#2685 4:5