Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Account profile: kitikonti#2764

Diablo 3 Clan League Logo
Battletagkitikonti#2764
Name on boardKitikonti
Clan name
Clan Tag
CountryPoland
CityGrodzisk Mazowiecki
Paragon SC
Ladder SC
Paragon HC
Ladder HC

League Players Result
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Hola#2859 4:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs predsr#2228 0:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs kaio#2367 2:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Captain#2561 5:0
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Duri#2262 4:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs KNHO#2853 5:2
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Dilavo#2137 5:1
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs XenuLivio#2193 5:2
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs mirek#2433 5:0
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Emmett#2681 5:1
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs sandfish#1612 5:3
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Hola#2859 2:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs med#2292 5:1
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs yotaforever#1200 5:1
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs johnd#1288 5:0
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs kaio#2367 1:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Vilhelmi#2575 5:0
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Psykes#2673 0:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Lilith#2321 1:5
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Pino#2170 5:1
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs KNHO#2853 5:1
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Uzjel33#2804 5:3
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Duri#2262 5:4
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs ONEpunch#2909 5:1
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs Marcin92#2724 5:0
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs jps#2720 5:0
D3CL 1v1 League EU kitikonti#2764 vs doppelgänger#2301 5:0