Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Account profile: Akashia#2346

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagAkashia#2346
Name on boardAkashia
Clan name
Clan Tag
Country
CityZielona Góra
Paragon SC
Ladder SC
Paragon HC
Ladder HC

League Players Result
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs xdudix#2987 0:5
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs Puddu#2794 0:5
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs Eliminator#2582 5:2
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs lovercrafthp#1924 0:5
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs KatXavier#2504 2:5
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs GREEN#2172 0:5
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs Dav#2817 0:5
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs ptaaq#2383 0:5
D3CL 1v1 League EU Akashia#2346 vs KatMPB#2208 2:5