Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Account profile: Spirituus#2810

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagSpirituus#2810
Name on boardSpirituus
Clan name
Clan Tag
CountryPolska
CityWarszawa/Piastów
Paragon SC
Ladder SC
Paragon HC
Ladder HC

League Players Result
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs barolek#2861 0:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs executioner#2904 1:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Duri#2262 5:2
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Puniol1988#2689 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs irongbuang#2575 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Captain#2561 2:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Scorpion#2883 4:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs blud#2481 0:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs KatMPB#2208 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Devil#2706 0:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs paincreator#2427 4:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs bobson44#1656 1:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs GREEN#2172 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs dziekan#2589 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs predsr#2228 5:3
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Mess#2291 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Kiwi#2165 3:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Insane#2553 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs HERC2#2815 2:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs GimmeTheLoot#2336 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Azur#2451 1:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs quachil#2413 5:1
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs ShutUpNDie#2670 5:1
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Laki#2640 5:1
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Dilavo#2137 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs glober#2752 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs mirek#2433 5:1
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs McP#2697 5:2
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs keen#2513 0:5
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs DaB#2112 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Scalax#2675 5:0
D3CL 1v1 League EU Spirituus#2810 vs Gonzo#2348 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs zalesSG#2175 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs Drizzt#1412 5:2
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs TaLiCSG#2795 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs zbayno#2442 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs Lilith#2321 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs RoGH#2555 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs Doctore#1357 5:2
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs Gojson#2961 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs Duri#2262 4:5
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs Jonasz#1443 5:0
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs Azur#2451 5:4
D3CL 1v1 League - PTR Spirituus#2810 vs keen#2513 0:5