Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Account profile: Mikaf9#2509

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagMikaf9#2509
Name on board9mikaf
Clan name
Clan Tag
CountryPolska
CityBiałystok
Paragon SC
Ladder SC
Paragon HC
Ladder HC

League Players Result
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs cartvan#2317 0:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs Qla#2750 0:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs Cactuspoll#2482 5:2
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs GimmeTheLoot#2336 4:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs ErykCoa#2733 5:3
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs dworek#2762 4:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs TaLiCSG#2795 2:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs Euronymous#2637 0:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs xdudix#2987 5:2
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs predsr#2228 0:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs Clarke#2163 4:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs Devil#2706 0:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs Dilavo#2137 0:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs zbayno#2442 0:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs Rapier#2878 1:5
D3CL 1v1 League EU Mikaf9#2509 vs ironweed#2488 0:5