Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Profil konta: antenka#2573

Diablo 3 Clan League Logo
Battletagantenka#2573
Nazwa na forumantenka
Nazwa klanu
Tag klanu
KrajPoland
Miasto
Paragon SC
Ranking SC
Paragon HC
Ranking HC

Liga Gracze Wynik
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Maju#2375 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Draco#2702 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs PostMortem#2184 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Arden#2543 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs ShamanKing#2535 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs LYSY#2825 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Devil#2579 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs N0F3aR#2714 1:5
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs p0is0nchita#2239 5:1
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Duri#2262 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs ILikeh3#2356 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs cartvan#2317 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs PaJaK#2947 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Maju#2375 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs KNHO#2853 5:1
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Necronomicon#2370 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Mike#1218 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Jarchkim#2941 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs delo666#1670 5:0
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Forti#2790 5:3
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs venxosiz#2628 0:5
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs ximae#1789 5:4
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs Psykes#2673 1:5
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs KOKss#2555 4:5
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs p0is0nchita#2239 4:5
Liga 1v1 D3CL - sezon 2 EU antenka#2573 vs venxosiz#2628 1:5