Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Profil konta: Iria#1342

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagIria#1342
Nazwa na forumIria
Nazwa klanu
Tag klanu
KrajUSA
MiastoAlbuquerque, NM
Paragon SC
Ranking SC
Paragon HC
Ranking HC

Liga Gracze Wynik
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs rice#1791 5:3
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs wittster#2917 5:3
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs dham#1747 5:0
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs shisky#1613 5:2
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs spermriot#6295 5:0
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs Lazar#1776 5:2
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs Tbone#1739 5:3
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs Rooster#1295 5:0
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs edgart#1724 5:0
Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad US Iria#1342 vs wittster#2917 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs rice#1791 4:5
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs spermriot#6295 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs kimsulki84#1308 5:2
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs linkolas#1725 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Casino#1760 5:3
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs macacocaco#1683 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Tbone#1739 4:5
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Vince#1900 3:5
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs kimsulki84#1308 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs dracolich#1732 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs xanidu#1332 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs rice#1791 5:1
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Khaos#1790 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Tbone#1739 5:1
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Kemo#1479 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Lazar#1776 5:2
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs zee#1210 0:2
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs esorbma#1625 5:1
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs MysticaL#1298 1:5
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs Zamindar#1549 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs lSeraphiml#1972 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs tarzan#1737 5:0
Liga 1v1 D3CL US Iria#1342 vs wittster#2917 5:0