Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Profil konta: Scorpion#2883

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagScorpion#2883
Nazwa na forumScorpion
Nazwa klanuQUIT
Tag klanuQUIT
KrajQUIT
MiastoQUIT
Paragon SC
Ranking SC
Paragon HC
Ranking HC

Liga Gracze Wynik
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs N0F3aR#2714 0:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs VimeR#2697 0:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs predsr#2228 3:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Sin#2384 1:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Devil#2706 4:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs c4ssius#2502 5:1
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs McP#2697 3:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs KatMPB#2208 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs blud#2481 0:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs keen#2513 0:5
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs DraqDrake#2465 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs bobson44#1656 5:1
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Duri#2262 5:1
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Forti#2790 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Spirituus#2810 5:4
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Emmett#2681 5:2
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs GREEN#2172 5:2
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Doctore#1357 5:2
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs mirek#2433 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs DarkTrappist#2306 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Shanks#2403 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs DrMasterMd#2935 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs Stacho#1384 5:0
Liga 1v1 D3CL EU Scorpion#2883 vs XenuLivio#2193 5:1