Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Profil konta: luc#2217

Diablo 3 Clan League Logo
Battletagluc#2217
Nazwa na forumonemorerep
Nazwa klanu
Tag klanu
Kraj
Miasto
Paragon SC
Ranking SC
Paragon HC
Ranking HC

Liga Gracze Wynik
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs Stacho#1384 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs Doctore#1357 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs paincreator#2427 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs Lilith#2321 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs Devil#2706 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs MaruaderGoTH#2604 2:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs McP#2697 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs med#2292 4:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs Kratos#2638 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs aethiss#2441 0:5
Liga 1v1 D3CL EU luc#2217 vs Lawless#1985 5:3